Ажил хүсэгчийн анкет

Анкет хүлээн авах и-мэйл: hr@zarmedee.mn

- Цэнхэр өнгөтэй товч болон дээрх дөрвөлжин саарал хүрээн дотор моузаар товшиж, зургуудаа сонгож оруулна.
- jpg, jpef, gif, png форматын нэг бүр нь 10MB-аас ихгүй хэмжээтэй, 1 зураг оруулах боломжтой.

Сонирхож буй албан тушаал

Хувь хүний талаарх мэдээлэл

Холбоо барих мэдээлэл

Гэр бүлийн байдал /Зөвхөн гэр бүлийн бүртгэлд байгаа хүмүүсийг бичнэ/

Таны хэн болох? Овог нэр Төрсөн огноо Ажлын газар, албан тушаал Утас, хаяг
1
2
3
4
5

Боловсролын талаарх мэдээлэл /ЕБС болон их, дээд сургуулийг оролцуулан бичнэ/

Сургуулийн нэр Орсон огноо Төгссөн огноо Эзэмшсэн мэргэжил Зэрэг цол
1
2
3
4
5

Хөдөлмөр эрхлэлтийн байдал

Байгууллагын нэр Ажилд орсон он Ажлаас гарсан он Эрхэлж байсан албан тушаал Ажлаас гарсан шалтгаан
1
2
3
4
5