Зураг Зар
Дүүрэг: Сүхбаатар дүүрэг Байршил: Бага тойрог
2018-01-12 18:02 дэлгэрэнгүй 
2.2 сая ₮
Дүүрэг: Баянгол дүүрэг Байршил: Төмөр зам Хороолол, хотхон: Dorvon Uliral Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 85 Ашиглалтанд орсон он: 2014 Хэдэн давхар барилга: 11 Хэдэн давхарт: 10
2018-01-11 14:46 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянгол дүүрэг Байршил: 4-р хороолол Хороолол, хотхон: Хорооллын эцэс Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 60 Ашиглалтанд орсон он: 1996 Хэдэн давхар барилга: 9 Хэдэн давхарт: 9
2018-01-07 10:49 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянзүрх дүүрэг Байршил: 16-р хороолол Хороолол, хотхон: Тэнүүн Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 36.7 Ашиглалтанд орсон он: 2010 Хэдэн давхар барилга: 5 Хэдэн давхарт: 4
2018-01-21 00:20 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Сонгинохайрхан дүүрэг Байршил: 1-р хороолол Хороолол, хотхон: 23 р байр Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 368 Ашиглалтанд орсон он: 1988 Хэдэн давхар барилга: 9 Хэдэн давхарт: 1
2018-01-20 22:20 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Сонгинохайрхан дүүрэг Байршил: Баянхошуу Хороолол, хотхон: хилчин хотхон Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 32 Ашиглалтанд орсон он: 2012 Хэдэн давхар барилга: 5 Хэдэн давхарт: 1
2018-01-20 20:47 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянзүрх дүүрэг Байршил: Саруул хороолол Хороолол, хотхон: Саруул хотхон Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 54.6 Ашиглалтанд орсон он: 2017 Хэдэн давхар барилга: 12 Хэдэн давхарт: 4
2018-01-20 19:50 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Хан-Уул дүүрэг Байршил: 120 мянгат Хороолол, хотхон: Хотхон Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 61 Ашиглалтанд орсон он: 2008 Хэдэн давхар барилга: 9 Хэдэн давхарт: 6
2018-01-20 19:21 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Сүхбаатар дүүрэг Байршил: 5-р хороолол Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 90 Ашиглалтанд орсон он: 1991 Хэдэн давхар барилга: 12 Хэдэн давхарт: 12
2018-01-20 19:16 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянзүрх дүүрэг Байршил: 3-р хороолол
2018-01-20 19:05 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянзүрх дүүрэг Байршил: 16-р хороолол Хороолол, хотхон: Алтан сан цогцолбор хороолол Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 46,14-54,74 Ашиглалтанд орсон он: 2017 Хэдэн давхар барилга: 15 Хэдэн давхарт: 13
2018-01-20 19:04 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянзүрх дүүрэг Байршил: 3-р хороолол Хороолол, хотхон: Хөдөө аж ахуйн яам Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 171 Ашиглалтанд орсон он: 2010 Хэдэн давхар барилга: 5 Хэдэн давхарт: 4
2018-01-20 19:04 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Сонгинохайрхан дүүрэг Байршил: Их Наран
2018-01-20 18:53 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянгол дүүрэг Байршил: 1-р хороолол
2018-01-20 18:33 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянзүрх дүүрэг Байршил: Гачуурт
2018-01-20 18:24 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянзүрх дүүрэг Байршил: Офицер Хороолол, хотхон: 15 хороолол Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 80 Ашиглалтанд орсон он: 1998 Хэдэн давхар барилга: 7 Хэдэн давхарт: 1
2018-01-20 18:11 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянзүрх дүүрэг Байршил: Офицер Хороолол, хотхон: 15 хороолол Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 80 Ашиглалтанд орсон он: 1998 Хэдэн давхар барилга: 7 Хэдэн давхарт: 1
2018-01-20 18:11 дэлгэрэнгүй 
18 сая ₮
Дүүрэг: Сүхбаатар дүүрэг Байршил: Бэлх
2018-01-20 17:44 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Хан-Уул дүүрэг Байршил: Яармаг
2018-01-20 17:39 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Сонгинохайрхан дүүрэг Байршил: 1-р хороолол Хороолол, хотхон: 11 байр Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 40 хуучинаар Ашиглалтанд орсон он: 1987 Хэдэн давхар барилга: 9 Хэдэн давхарт: 9
2018-01-20 17:13 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Сонгинохайрхан дүүрэг Байршил: 1-р хороолол Хороолол, хотхон: Москва хороолол Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 66 Ашиглалтанд орсон он: 2010 Хэдэн давхар барилга: 12 Хэдэн давхарт: 12
2018-01-20 17:08 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянгол дүүрэг Байршил: Нарны хороолол Хороолол, хотхон: Нарны хороолол Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 80 Ашиглалтанд орсон он: 2016 Хэдэн давхар барилга: 23 Хэдэн давхарт: 3
2018-01-20 16:35 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянзүрх дүүрэг Байршил: Офицер Хороолол, хотхон: 15-р хороолол Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 46 Ашиглалтанд орсон он: 2012 Хэдэн давхар барилга: 8 Хэдэн давхарт: 4
2018-01-20 16:32 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Сонгинохайрхан дүүрэг Байршил: 21-р хороолол Хороолол, хотхон: Содон Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 35.78 Ашиглалтанд орсон он: 2015 Хэдэн давхар барилга: 15 Хэдэн давхарт: 6
2018-01-20 16:27 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Сүхбаатар дүүрэг Байршил: 100 айл
2018-01-20 16:05 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянзүрх дүүрэг
2018-01-20 15:39 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Хан-Уул дүүрэг Хороолол, хотхон: Гэрэлт Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 99,74 Ашиглалтанд орсон он: 2013 Хэдэн давхар барилга: 7 Хэдэн давхарт: 5
2018-01-20 15:39 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянзүрх дүүрэг Хороолол, хотхон: Нарлаг өргөө Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 81,9- 112,4 Ашиглалтанд орсон он: 2015 Хэдэн давхар барилга: 15 Хэдэн давхарт: 7
2018-01-20 15:38 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянзүрх дүүрэг Хороолол, хотхон: Нарлаг өргөө хотхон Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 110 Ашиглалтанд орсон он: 2015 Хэдэн давхар барилга: 15 Хэдэн давхарт: 15
2018-01-20 15:38 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянзүрх дүүрэг Хороолол, хотхон: Нарлаг өргөө Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 45,7-61,4 Ашиглалтанд орсон он: 2015 Хэдэн давхар барилга: 15 Хэдэн давхарт: 13
2018-01-20 15:38 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянзүрх дүүрэг Хороолол, хотхон: Crystal town Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 117 Ашиглалтанд орсон он: 2013 Хэдэн давхар барилга: 15 Хэдэн давхарт: 2
2018-01-20 15:28 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Хан-Уул дүүрэг
2018-01-20 15:27 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Хан-Уул дүүрэг Хороолол, хотхон: Нархан Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 135 Ашиглалтанд орсон он: 2008 Хэдэн давхар барилга: 5 Хэдэн давхарт: 5
2018-01-20 15:27 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянгол дүүрэг Хороолол, хотхон: Богд ар Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 63,14 Ашиглалтанд орсон он: 2008 Хэдэн давхар барилга: 16 Хэдэн давхарт: 10
2018-01-20 15:26 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Хан-Уул дүүрэг Хороолол, хотхон: Chalet risedence Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 150 Ашиглалтанд орсон он: 2014 Хэдэн давхар барилга: 5 Хэдэн давхарт: 3
2018-01-20 15:26 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянзүрх дүүрэг
2018-01-20 15:26 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянзүрх дүүрэг Хороолол, хотхон: Голден вилл Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 150 Ашиглалтанд орсон он: 2008 Хэдэн давхар барилга: 10 Хэдэн давхарт: 3
2018-01-20 15:23 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянзүрх дүүрэг Хороолол, хотхон: 12-р хороолол Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 40 Ашиглалтанд орсон он: 2012 Хэдэн давхар барилга: 10 Хэдэн давхарт: 1
2018-01-20 15:22 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Хан-Уул дүүрэг Хороолол, хотхон: Жаргалан Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 298,47 Ашиглалтанд орсон он: 2009 Хэдэн давхар барилга: 5 Хэдэн давхарт: 5
2018-01-20 15:21 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Хан-Уул дүүрэг Хороолол, хотхон: Цэцээ гүн Ашиглалтанд орсон он: 2014 Хэдэн давхар барилга: 4 Хэдэн давхарт: 2
2018-01-20 15:21 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Хан-Уул дүүрэг Хороолол, хотхон: Bella vista Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 142 Ашиглалтанд орсон он: 2012 Хэдэн давхар барилга: 18 Хэдэн давхарт: 5
2018-01-20 15:20 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Сүхбаатар дүүрэг
2018-01-20 15:18 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Хан-Уул дүүрэг Хороолол, хотхон: Хүннү Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 95,86 Ашиглалтанд орсон он: 2015 Хэдэн давхар барилга: 15 Хэдэн давхарт: 4
2018-01-20 15:18 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянзүрх дүүрэг Хороолол, хотхон: True-L Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 74 Ашиглалтанд орсон он: 2015 Хэдэн давхар барилга: 18 Хэдэн давхарт: 13
2018-01-20 15:18 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Хан-Уул дүүрэг Хороолол, хотхон: Green villa Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 200 Ашиглалтанд орсон он: 2007 Хэдэн давхар барилга: 6 Хэдэн давхарт: 2
2018-01-20 15:14 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Хан-Уул дүүрэг Хороолол, хотхон: Маршал таун Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 110 Ашиглалтанд орсон он: 2011 Хэдэн давхар барилга: 6 Хэдэн давхарт: 6
2018-01-20 15:14 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянзүрх дүүрэг Хороолол, хотхон: Larchmont Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 60 Ашиглалтанд орсон он: 2017 Хэдэн давхар барилга: 7 Хэдэн давхарт: 2
2018-01-20 15:13 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Хан-Уул дүүрэг Хороолол, хотхон: Маршал таун Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 116 Ашиглалтанд орсон он: 2007 Хэдэн давхар барилга: 6 Хэдэн давхарт: 3
2018-01-20 15:12 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Хан-Уул дүүрэг Хороолол, хотхон: Green villa Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 300 Ашиглалтанд орсон он: 2009 Хэдэн давхар барилга: 5 Хэдэн давхарт: 4
2018-01-20 15:11 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Чингэлтэй дүүрэг Хороолол, хотхон: 2-р 40 мянгат Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 91,55 Ашиглалтанд орсон он: 2006 Хэдэн давхар барилга: 12 Хэдэн давхарт: 6
2018-01-20 15:11 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Хан-Уул дүүрэг Хороолол, хотхон: Оргил стар Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 80 Ашиглалтанд орсон он: 2014 Хэдэн давхар барилга: 12 Хэдэн давхарт: 2
2018-01-20 15:11 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянзүрх дүүрэг Хороолол, хотхон: 13-р хороолол Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 70 Ашиглалтанд орсон он: 2012 Хэдэн давхар барилга: 12 Хэдэн давхарт: 9
2018-01-20 15:08 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Хан-Уул дүүрэг Хороолол, хотхон: King tower Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 58 Ашиглалтанд орсон он: 2014 Хэдэн давхар барилга: 12 Хэдэн давхарт: 2
2018-01-20 15:08 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Хан-Уул дүүрэг Хороолол, хотхон: Миний гэр Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 117 Ашиглалтанд орсон он: 2016 Хэдэн давхар барилга: 14 Хэдэн давхарт: 13
2018-01-20 15:04 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Хан-Уул дүүрэг Хороолол, хотхон: Миний гэр Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 93 Ашиглалтанд орсон он: 2016 Хэдэн давхар барилга: 14 Хэдэн давхарт: 13
2018-01-20 15:04 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянзүрх дүүрэг Хороолол, хотхон: 12-р хороолол Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 139 Ашиглалтанд орсон он: 2004 Хэдэн давхар барилга: 6 Хэдэн давхарт: 2
2018-01-20 15:03 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Хан-Уул дүүрэг Хороолол, хотхон: Нарны хороолол Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 84,06 Ашиглалтанд орсон он: 2014 Хэдэн давхар барилга: 12 Хэдэн давхарт: 12
2018-01-20 15:03 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Хан-Уул дүүрэг Хороолол, хотхон: Маршал таун Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 110 Ашиглалтанд орсон он: 2010 Хэдэн давхар барилга: 6 Хэдэн давхарт: 4
2018-01-20 15:02 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Хан-Уул дүүрэг Хороолол, хотхон: Khan hills Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 140,7 Ашиглалтанд орсон он: 2017 Хэдэн давхар барилга: 14 Хэдэн давхарт: 14
2018-01-20 15:01 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Хан-Уул дүүрэг Хороолол, хотхон: Khan hills Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 106 Ашиглалтанд орсон он: 2017 Хэдэн давхар барилга: 14 Хэдэн давхарт: 13
2018-01-20 15:01 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Хан-Уул дүүрэг Хороолол, хотхон: Khan hills Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 106 Ашиглалтанд орсон он: 2018 Хэдэн давхар барилга: 14 Хэдэн давхарт: 12
2018-01-20 15:00 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянзүрх дүүрэг Хороолол, хотхон: 13 хороолол Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 56,2 Ашиглалтанд орсон он: 2009 Хэдэн давхар барилга: 10 Хэдэн давхарт: 2
2018-01-20 14:59 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Хан-Уул дүүрэг Хороолол, хотхон: 120 мянгат Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 110 Ашиглалтанд орсон он: 2006 Хэдэн давхар барилга: 12 Хэдэн давхарт: 6
2018-01-20 14:51 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Чингэлтэй дүүрэг
2018-01-20 14:49 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Сонгинохайрхан дүүрэг Байршил: 5-р хороолол
2018-01-20 14:43 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Сонгинохайрхан дүүрэг Байршил: 1-р хороолол Хороолол, хотхон: moskva horoolol Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 45.5 Ашиглалтанд орсон он: 2011 Хэдэн давхар барилга: 12 Хэдэн давхарт: 7
2018-01-20 14:42 дэлгэрэнгүй 
29 сая ₮
Дүүрэг: Сүхбаатар дүүрэг Байршил: Бэлх
2018-01-20 14:41 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Сүхбаатар дүүрэг Байршил: Бэлх
2018-01-20 14:40 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянзүрх дүүрэг Байршил: Шар хад Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 36.5 Ашиглалтанд орсон он: 2012 Хэдэн давхар барилга: 4 Хэдэн давхарт: 4
2018-01-20 14:39 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Сүхбаатар дүүрэг Хороолол, хотхон: Зөгийн Үүр Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 45 Ашиглалтанд орсон он: 2006 Хэдэн давхар барилга: 12 Хэдэн давхарт: 4
2018-01-20 14:36 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Хан-Уул дүүрэг Байршил: Зайсан Хороолол, хотхон: 1р хороо Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 74,6 Ашиглалтанд орсон он: 2017 Хэдэн давхар барилга: 9 Хэдэн давхарт: 4
2018-01-20 13:47 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянзүрх дүүрэг Байршил: 5-р хороолол
2018-01-20 13:38 дэлгэрэнгүй 
18 сая ₮
Дүүрэг: Сүхбаатар дүүрэг Байршил: Бэлх
2018-01-20 12:50 дэлгэрэнгүй 
2018-01-20 12:42 дэлгэрэнгүй 
2018-01-20 12:42 дэлгэрэнгүй 
2018-01-20 12:41 дэлгэрэнгүй 
2018-01-20 12:41 дэлгэрэнгүй 
2018-01-20 12:40 дэлгэрэнгүй 
2018-01-20 12:40 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянзүрх дүүрэг Хороолол, хотхон: Sunrise Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 61.35 Ашиглалтанд орсон он: 2012 Хэдэн давхар барилга: 16 Хэдэн давхарт: 8
2018-01-20 12:40 дэлгэрэнгүй 
2018-01-20 12:39 дэлгэрэнгүй 
2018-01-20 12:39 дэлгэрэнгүй 
2018-01-20 12:38 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянгол дүүрэг Байршил: 10-р хороолол Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 40,14 Хэдэн давхар барилга: 15 Хэдэн давхарт: 4
2018-01-20 12:36 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Сонгинохайрхан дүүрэг
2018-01-20 12:08 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Сүхбаатар дүүрэг Хороолол, хотхон: Хангай хотхон Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 37,9 Ашиглалтанд орсон он: 2017 Хэдэн давхар барилга: 12 Хэдэн давхарт: 5
2018-01-20 12:08 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Сүхбаатар дүүрэг Хороолол, хотхон: Хангай хотхон Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 38 Ашиглалтанд орсон он: 2017 Хэдэн давхар барилга: 12 Хэдэн давхарт: 5
2018-01-20 12:08 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянзүрх дүүрэг Байршил: 13-р хороолол Хороолол, хотхон: 13 horoolol Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 70 Ашиглалтанд орсон он: 1998 Хэдэн давхар барилга: 10 Хэдэн давхарт: 6
2018-01-20 12:07 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Сүхбаатар дүүрэг Хороолол, хотхон: Хангай хотхон Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 38 Ашиглалтанд орсон он: 2017 Хэдэн давхар барилга: 12 Хэдэн давхарт: 5
2018-01-20 12:07 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Хан-Уул дүүрэг Хороолол, хотхон: King Tower Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 141 Ашиглалтанд орсон он: 2017 Хэдэн давхар барилга: 14 Хэдэн давхарт: 12
2018-01-20 12:07 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Хан-Уул дүүрэг Хороолол, хотхон: King Tower Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 94 Ашиглалтанд орсон он: 2017 Хэдэн давхар барилга: 15 Хэдэн давхарт: 4
2018-01-20 12:06 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Хан-Уул дүүрэг Хороолол, хотхон: Хунгийн хотхон Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 93 Ашиглалтанд орсон он: 2015 Хэдэн давхар барилга: 6 Хэдэн давхарт: 6
2018-01-20 12:06 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Сүхбаатар дүүрэг Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 38 Ашиглалтанд орсон он: 2017 Хэдэн давхар барилга: 12 Хэдэн давхарт: 5
2018-01-20 12:06 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Хан-Уул дүүрэг Байршил: Зайсан Хороолол, хотхон: 15-р хороо Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 125 м.кв Ашиглалтанд орсон он: 2014 Хэдэн давхар барилга: 10 Хэдэн давхарт: 5
2018-01-20 12:05 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Хан-Уул дүүрэг Хороолол, хотхон: King Tower Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 66 Ашиглалтанд орсон он: 2017 Хэдэн давхар барилга: 15 Хэдэн давхарт: 1
2018-01-20 12:04 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Хан-Уул дүүрэг
2018-01-20 12:04 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Хан-Уул дүүрэг Хороолол, хотхон: Time square Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 149 Ашиглалтанд орсон он: 2017 Хэдэн давхар барилга: 15 Хэдэн давхарт: 8
2018-01-20 12:04 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Хан-Уул дүүрэг Хороолол, хотхон: King Tower Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 215 Ашиглалтанд орсон он: 2017 Хэдэн давхар барилга: 15 Хэдэн давхарт: 8
2018-01-20 12:00 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянзүрх дүүрэг Хороолол, хотхон: Sunrise Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 55 Ашиглалтанд орсон он: 2013 Хэдэн давхар барилга: 15 Хэдэн давхарт: 2
2018-01-20 11:59 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Хан-Уул дүүрэг Хороолол, хотхон: King Tower Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 141 Ашиглалтанд орсон он: 2017 Хэдэн давхар барилга: 14 Хэдэн давхарт: 12
2018-01-20 11:58 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянзүрх дүүрэг Хороолол, хотхон: Нарлаг Өргөө Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 74.2 Ашиглалтанд орсон он: 2012 Хэдэн давхар барилга: 16 Хэдэн давхарт: 1
2018-01-20 11:58 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Сүхбаатар дүүрэг Хороолол, хотхон: Хангай хотхон Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 38 Ашиглалтанд орсон он: 2017 Хэдэн давхар барилга: 12 Хэдэн давхарт: 5
2018-01-20 11:56 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Хан-Уул дүүрэг Байршил: Өлзийт хороолол
2018-01-20 11:55 дэлгэрэнгүй