Зураг Зар
Дүүрэг: Баянгол дүүрэг Байршил: 4-р хороолол Хороолол, хотхон: Хорооллын эцэс Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 60 Ашиглалтанд орсон он: 1996 Хэдэн давхар барилга: 9 Хэдэн давхарт: 9
2018-01-07 10:49 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянзүрх дүүрэг Байршил: 16-р хороолол Хороолол, хотхон: Тэнүүн Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 36.7 Ашиглалтанд орсон он: 2010 Хэдэн давхар барилга: 5 Хэдэн давхарт: 4
2018-01-21 00:20 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянзүрх дүүрэг Байршил: Саруул хороолол Хороолол, хотхон: Саруул хотхон Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 54.6 Ашиглалтанд орсон он: 2017 Хэдэн давхар барилга: 12 Хэдэн давхарт: 4
2018-01-20 19:50 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Хан-Уул дүүрэг Байршил: 120 мянгат Хороолол, хотхон: Хотхон Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 61 Ашиглалтанд орсон он: 2008 Хэдэн давхар барилга: 9 Хэдэн давхарт: 6
2018-01-20 19:21 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянзүрх дүүрэг Байршил: 16-р хороолол Хороолол, хотхон: Алтан сан цогцолбор хороолол Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 46,14-54,74 Ашиглалтанд орсон он: 2017 Хэдэн давхар барилга: 15 Хэдэн давхарт: 13
2018-01-20 19:04 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Сонгинохайрхан дүүрэг Байршил: 1-р хороолол Хороолол, хотхон: Москва хороолол Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 66 Ашиглалтанд орсон он: 2010 Хэдэн давхар барилга: 12 Хэдэн давхарт: 12
2018-01-20 17:08 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянзүрх дүүрэг Байршил: Офицер Хороолол, хотхон: 15-р хороолол Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 46 Ашиглалтанд орсон он: 2012 Хэдэн давхар барилга: 8 Хэдэн давхарт: 4
2018-01-20 16:32 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянзүрх дүүрэг Хороолол, хотхон: Нарлаг өргөө Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 45,7-61,4 Ашиглалтанд орсон он: 2015 Хэдэн давхар барилга: 15 Хэдэн давхарт: 13
2018-01-20 15:38 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянзүрх дүүрэг Хороолол, хотхон: Larchmont Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 60 Ашиглалтанд орсон он: 2017 Хэдэн давхар барилга: 7 Хэдэн давхарт: 2
2018-01-20 15:13 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Хан-Уул дүүрэг Хороолол, хотхон: King tower Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 58 Ашиглалтанд орсон он: 2014 Хэдэн давхар барилга: 12 Хэдэн давхарт: 2
2018-01-20 15:08 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянзүрх дүүрэг Хороолол, хотхон: 13 хороолол Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 56,2 Ашиглалтанд орсон он: 2009 Хэдэн давхар барилга: 10 Хэдэн давхарт: 2
2018-01-20 14:59 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянзүрх дүүрэг Байршил: Шар хад Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 36.5 Ашиглалтанд орсон он: 2012 Хэдэн давхар барилга: 4 Хэдэн давхарт: 4
2018-01-20 14:39 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Сүхбаатар дүүрэг Хороолол, хотхон: Зөгийн Үүр Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 45 Ашиглалтанд орсон он: 2006 Хэдэн давхар барилга: 12 Хэдэн давхарт: 4
2018-01-20 14:36 дэлгэрэнгүй 
2018-01-20 12:39 дэлгэрэнгүй 
2018-01-20 12:38 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянгол дүүрэг Байршил: 10-р хороолол Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 40,14 Хэдэн давхар барилга: 15 Хэдэн давхарт: 4
2018-01-20 12:36 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Сүхбаатар дүүрэг Хороолол, хотхон: Хангай хотхон Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 37,9 Ашиглалтанд орсон он: 2017 Хэдэн давхар барилга: 12 Хэдэн давхарт: 5
2018-01-20 12:08 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Сүхбаатар дүүрэг Хороолол, хотхон: Хангай хотхон Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 38 Ашиглалтанд орсон он: 2017 Хэдэн давхар барилга: 12 Хэдэн давхарт: 5
2018-01-20 12:08 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Сүхбаатар дүүрэг Хороолол, хотхон: Хангай хотхон Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 38 Ашиглалтанд орсон он: 2017 Хэдэн давхар барилга: 12 Хэдэн давхарт: 5
2018-01-20 12:07 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Сүхбаатар дүүрэг Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 38 Ашиглалтанд орсон он: 2017 Хэдэн давхар барилга: 12 Хэдэн давхарт: 5
2018-01-20 12:06 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Хан-Уул дүүрэг Хороолол, хотхон: King Tower Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 66 Ашиглалтанд орсон он: 2017 Хэдэн давхар барилга: 15 Хэдэн давхарт: 1
2018-01-20 12:04 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянзүрх дүүрэг Хороолол, хотхон: Sunrise Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 55 Ашиглалтанд орсон он: 2013 Хэдэн давхар барилга: 15 Хэдэн давхарт: 2
2018-01-20 11:59 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Сүхбаатар дүүрэг Хороолол, хотхон: Хангай хотхон Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 38 Ашиглалтанд орсон он: 2017 Хэдэн давхар барилга: 12 Хэдэн давхарт: 5
2018-01-20 11:56 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Хан-Уул дүүрэг Байршил: Рапид харш хороолол Ашиглалтанд орсон он: 2013 Хэдэн давхар барилга: 9 Хэдэн давхарт: 9
2018-01-20 11:49 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Хан-Уул дүүрэг Байршил: Хурд хороолол Хороолол, хотхон: Рапид харш Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 62 Ашиглалтанд орсон он: 2010 Хэдэн давхар барилга: 9 Хэдэн давхарт: 9
2018-01-20 11:45 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Хан-Уул дүүрэг Байршил: Нарны хороолол Хороолол, хотхон: Peace town Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 53 Ашиглалтанд орсон он: 2016 Хэдэн давхар барилга: 16 Хэдэн давхарт: 5
2018-01-20 11:43 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Хан-Уул дүүрэг Байршил: Зайсан Хороолол, хотхон: Соёмботой уулын хойно Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 58 Ашиглалтанд орсон он: 2015 Хэдэн давхар барилга: 12 Хэдэн давхарт: 6
2018-01-20 11:41 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Сүхбаатар дүүрэг Байршил: 19-р хороолол Хороолол, хотхон: APARTMENT 100 Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 48 Ашиглалтанд орсон он: 2018 Хэдэн давхар барилга: 10 Хэдэн давхарт: 9
2018-01-20 11:38 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Хан-Уул дүүрэг Байршил: 19-р хороолол Хороолол, хотхон: Нутгын буян Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 48 Ашиглалтанд орсон он: 2018 Хэдэн давхар барилга: 12 Хэдэн давхарт: 9
2018-01-20 11:38 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Хан-Уул дүүрэг Байршил: 19-р хороолол Хороолол, хотхон: Peace town Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 53 Ашиглалтанд орсон он: 2015 Хэдэн давхар барилга: 16 Хэдэн давхарт: 5
2018-01-20 11:36 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Хан-Уул дүүрэг Байршил: Рапид харш хороолол Хороолол, хотхон: Рапид Харш Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 53 Ашиглалтанд орсон он: 2010 Хэдэн давхар барилга: 10 Хэдэн давхарт: 3
2018-01-20 11:36 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Хан-Уул дүүрэг Байршил: Зайсан Хороолол, хотхон: PEACE VILLAGE хотхон Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 49 Ашиглалтанд орсон он: 2018 Хэдэн давхар барилга: 7 Хэдэн давхарт: 2
2018-01-20 11:14 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Сонгинохайрхан дүүрэг Байршил: 1-р хороолол Хороолол, хотхон: ӨНӨР ПЛАЗА орон сууц Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 57,77 Ашиглалтанд орсон он: 2017 Хэдэн давхар барилга: 9 Хэдэн давхарт: 8
2018-01-20 11:13 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Хан-Уул дүүрэг Байршил: 19-р хороолол Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 44 Ашиглалтанд орсон он: 1980 Хэдэн давхар барилга: 5 Хэдэн давхарт: 5
2018-01-20 10:52 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Сүхбаатар дүүрэг Байршил: 11-р хороолол Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 30 Хэдэн давхар барилга: 9 Хэдэн давхарт: 9
2018-01-20 10:51 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Хан-Уул дүүрэг Байршил: Зайсан Хороолол, хотхон: Энхжин хотхонд Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 52 Ашиглалтанд орсон он: 2017 Хэдэн давхар барилга: 9 Хэдэн давхарт: 2
2018-01-20 10:45 дэлгэрэнгүй 
2018-01-20 10:39 дэлгэрэнгүй 
2018-01-20 10:39 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Хан-Уул дүүрэг Байршил: 120 мянгат Хороолол, хотхон: ROMANA RESIDENCE Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 80 Ашиглалтанд орсон он: 2016 Хэдэн давхар барилга: 12 Хэдэн давхарт: 3
2018-01-20 10:19 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянзүрх дүүрэг Байршил: 16-р хороолол Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 29 /хуучнаар/ Хэдэн давхар барилга: 3 Хэдэн давхарт: 1
2018-01-20 10:18 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянгол дүүрэг Байршил: 10-р хороолол Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 29 /Хуучнаар/ Хэдэн давхар барилга: 9 Хэдэн давхарт: 4
2018-01-20 10:18 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Чингэлтэй дүүрэг Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 29 Хэдэн давхар барилга: 5 Хэдэн давхарт: 5
2018-01-20 10:17 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Хан-Уул дүүрэг Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 81,41 Хэдэн давхар барилга: 5 Хэдэн давхарт: 2
2018-01-20 10:17 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Сүхбаатар дүүрэг Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 58,33 Хэдэн давхар барилга: 5 Хэдэн давхарт: 2
2018-01-20 10:17 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Сонгинохайрхан дүүрэг Байршил: 21-р хороолол Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 24 /хуучнаар/ Хэдэн давхар барилга: 5 Хэдэн давхарт: 3
2018-01-20 10:14 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Сонгинохайрхан дүүрэг Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 58,22 Хэдэн давхар барилга: 9 Хэдэн давхарт: 8
2018-01-20 10:14 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянзүрх дүүрэг Байршил: 13-р хороолол Хороолол, хотхон: "Алтан өргөө" хотхон Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 62,85 Хэдэн давхар барилга: 6 Хэдэн давхарт: 6
2018-01-20 10:14 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Сонгинохайрхан дүүрэг Байршил: 21-р хороолол Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 48,9 Хэдэн давхар барилга: 12 Хэдэн давхарт: 9
2018-01-20 10:14 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Сонгинохайрхан дүүрэг Хороолол, хотхон: Хилчин хотхон Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 54,01 Хэдэн давхар барилга: 7 Хэдэн давхарт: 1
2018-01-20 10:13 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянгол дүүрэг Байршил: 3-р хороолол Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 29 /Хуучнаар ашигтай талбай/ Хэдэн давхар барилга: 9 Хэдэн давхарт: 9
2018-01-20 10:13 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Сонгинохайрхан дүүрэг Байршил: 21-р хороолол Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 30м2 /хуучнаар ашигтай талбай/ Хэдэн давхар барилга: 9 Хэдэн давхарт: 9
2018-01-20 10:13 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Сонгинохайрхан дүүрэг Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 30 Хэдэн давхар барилга: 9 Хэдэн давхарт: 5
2018-01-20 10:13 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянгол дүүрэг Байршил: Төмөр зам Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 52 Ашиглалтанд орсон он: 1990 Хэдэн давхар барилга: 5 Хэдэн давхарт: 3
2018-01-20 10:12 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянзүрх дүүрэг Хороолол, хотхон: Баянзүрх хотхон Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 39 Хэдэн давхар барилга: 5 Хэдэн давхарт: 1
2018-01-20 10:11 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Сонгинохайрхан дүүрэг Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 48,11 Хэдэн давхар барилга: 12 Хэдэн давхарт: 11
2018-01-20 10:11 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Сүхбаатар дүүрэг Байршил: 11-р хороолол Хороолол, хотхон: хангай хотхон Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 37,9 Ашиглалтанд орсон он: 2016 Хэдэн давхар барилга: 12 Хэдэн давхарт: 8
2018-01-20 10:11 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Сүхбаатар дүүрэг Байршил: 10-р хороолол Хороолол, хотхон: хангай хотхон Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 37,89 Ашиглалтанд орсон он: 2017 Хэдэн давхар барилга: 12 Хэдэн давхарт: 8
2018-01-20 10:06 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянзүрх дүүрэг Хороолол, хотхон: Халдвартын эмнэлэгийн урд Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 38,9 Ашиглалтанд орсон он: 2016 Хэдэн давхар барилга: 9 Хэдэн давхарт: 3
2018-01-20 09:39 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянзүрх дүүрэг Хороолол, хотхон: Жуков хотхон Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 45 Ашиглалтанд орсон он: 2017 Хэдэн давхар барилга: 9 Хэдэн давхарт: 3
2018-01-20 09:39 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянзүрх дүүрэг Хороолол, хотхон: Шинэ монгол сургуулийн хажууд Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 62,5 Ашиглалтанд орсон он: 2012 Хэдэн давхар барилга: 5 Хэдэн давхарт: 3
2018-01-20 09:38 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянзүрх дүүрэг Хороолол, хотхон: Шинэ монгол сургуулийн хажууд Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 51 Ашиглалтанд орсон он: 2013 Хэдэн давхар барилга: 12 Хэдэн давхарт: 9
2018-01-20 09:36 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянзүрх дүүрэг Байршил: Зүүн 4 зам Хороолол, хотхон: Американ дэнж Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 100 Ашиглалтанд орсон он: 2010 Хэдэн давхар барилга: 6 Хэдэн давхарт: 5
2018-01-20 09:36 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянзүрх дүүрэг Байршил: 13-р хороолол Хороолол, хотхон: Баянзүрх захын хажууд Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 55 Ашиглалтанд орсон он: 2015 Хэдэн давхар барилга: 14 Хэдэн давхарт: 12
2018-01-20 09:35 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянзүрх дүүрэг Байршил: 13-р хороолол Хороолол, хотхон: Бөхийн өргөөгийн урд Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 56 Ашиглалтанд орсон он: 2008 Хэдэн давхар барилга: 9 Хэдэн давхарт: 2
2018-01-20 09:35 дэлгэрэнгүй 
2018-01-20 09:04 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Хан-Уул дүүрэг Байршил: 19-р хороолол Хороолол, хотхон: Хос Өргөө1 Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 44,06 Ашиглалтанд орсон он: 2010 Хэдэн давхар барилга: 12 Хэдэн давхарт: 3
2018-01-20 09:02 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянгол дүүрэг Байршил: 1-р хороолол
2018-01-20 08:26 дэлгэрэнгүй 
2018-01-20 08:18 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянгол дүүрэг Байршил: 6-р бичил хороолол Хороолол, хотхон: Бичил хороолол Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): хуучнаар 30 /шинээр 70м2орчим/ Ашиглалтанд орсон он: 1994 Хэдэн давхар барилга: 9 Хэдэн давхарт: 8
2018-01-20 08:13 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Сонгинохайрхан дүүрэг Хороолол, хотхон: их наран Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 66 Ашиглалтанд орсон он: 2016 Хэдэн давхар барилга: 1 Хэдэн давхарт: 1
2018-01-19 21:43 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянзүрх дүүрэг Байршил: 16-р хороолол Хороолол, хотхон: 72-р хотхон Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 75 Ашиглалтанд орсон он: 1995 Хэдэн давхар барилга: 5 Хэдэн давхарт: 1
2018-01-19 21:37 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянгол дүүрэг Байршил: 4-р хороолол Хороолол, хотхон: Болор хотхон Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 47,6 Ашиглалтанд орсон он: 2005 Хэдэн давхар барилга: 5 Хэдэн давхарт: 3
2018-01-19 21:21 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянзүрх дүүрэг Байршил: 13-р хороолол Хороолол, хотхон: 13 Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 74.7 Ашиглалтанд орсон он: 2014 Хэдэн давхар барилга: 9 Хэдэн давхарт: 5
2018-01-19 18:45 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянгол дүүрэг Байршил: Нарны хороолол Хороолол, хотхон: Нарны хороолол Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 39,7 Ашиглалтанд орсон он: 2014 Хэдэн давхар барилга: 12 Хэдэн давхарт: 5
2018-01-19 18:31 дэлгэрэнгүй 
2018-01-19 14:53 дэлгэрэнгүй 
2018-01-19 14:52 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянзүрх дүүрэг Хороолол, хотхон: EDU APART цогцолбор хотхон Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 44,25 Ашиглалтанд орсон он: 2017 Хэдэн давхар барилга: 12 Хэдэн давхарт: 8
2018-01-19 14:34 дэлгэрэнгүй 
1.5 сая ₮
Дүүрэг: Баянгол дүүрэг Байршил: 4-р хороолол Хороолол, хотхон: Модны 2 Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 61.67 Ашиглалтанд орсон он: 2010 Хэдэн давхар барилга: 10 Хэдэн давхарт: 7
2018-01-19 13:40 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянгол дүүрэг Байршил: Модны 2 Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 56 Ашиглалтанд орсон он: 1987 Хэдэн давхар барилга: 12 Хэдэн давхарт: 5
2018-01-19 13:21 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянзүрх дүүрэг Байршил: 16-р хороолол Хороолол, хотхон: Монгол хотхон Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 54.54 Ашиглалтанд орсон он: 2015 Хэдэн давхар барилга: 16 Хэдэн давхарт: 3
2018-01-19 13:13 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянзүрх дүүрэг Байршил: Саруул хороолол Хороолол, хотхон: Santo smart apartment Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 42,8 Ашиглалтанд орсон он: 2017 Хэдэн давхар барилга: 15 Хэдэн давхарт: 6
2018-01-19 13:09 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Хан-Уул дүүрэг Байршил: Зайсан Хороолол, хотхон: Астра вилла Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 60,75 Ашиглалтанд орсон он: 2017 Хэдэн давхар барилга: 14 Хэдэн давхарт: 4
2018-01-19 12:46 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Сүхбаатар дүүрэг Байршил: 11-р хороолол Хороолол, хотхон: Андын Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 57 Ашиглалтанд орсон он: 2007 Хэдэн давхар барилга: 10 Хэдэн давхарт: 9
2018-01-19 12:46 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянзүрх дүүрэг Байршил: 5-р хороолол Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 64 Ашиглалтанд орсон он: 2016 Хэдэн давхар барилга: 16 Хэдэн давхарт: 13
2018-01-19 12:44 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянгол дүүрэг Байршил: 4-р хороолол Хороолол, хотхон: 71r bair Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 43 Ашиглалтанд орсон он: 2012 Хэдэн давхар барилга: 12 Хэдэн давхарт: 12
2018-01-19 12:34 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Хан-Уул дүүрэг Байршил: Зайсан Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 74 Ашиглалтанд орсон он: 2015 Хэдэн давхар барилга: 12 Хэдэн давхарт: 3
2018-01-19 12:19 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянзүрх дүүрэг Ашиглалтанд орсон он: 2012 Хэдэн давхарт: 9
2018-01-19 12:18 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянзүрх дүүрэг Ашиглалтанд орсон он: 2013 Хэдэн давхарт: 12
2018-01-19 12:18 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянзүрх дүүрэг Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 46.55 Хэдэн давхар барилга: 16
2018-01-19 12:18 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянзүрх дүүрэг Байршил: 13-р хороолол Хэдэн давхарт: 4
2018-01-19 12:17 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянзүрх дүүрэг Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 35,5 Ашиглалтанд орсон он: 2015 Хэдэн давхар барилга: 6 Хэдэн давхарт: 6
2018-01-19 12:16 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Хан-Уул дүүрэг Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 61.77 Ашиглалтанд орсон он: 2008 Хэдэн давхар барилга: 6 Хэдэн давхарт: 3
2018-01-19 12:16 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Хан-Уул дүүрэг Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 68,58 Ашиглалтанд орсон он: 2011 Хэдэн давхар барилга: 9 Хэдэн давхарт: 4
2018-01-19 12:15 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянзүрх дүүрэг Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 47.8 Ашиглалтанд орсон он: 2011 Хэдэн давхар барилга: 12 Хэдэн давхарт: 8
2018-01-19 12:14 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянгол дүүрэг Байршил: 1-р хороолол Хороолол, хотхон: Алтай хотхон Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 51,49 Ашиглалтанд орсон он: 2016 Хэдэн давхар барилга: 10 Хэдэн давхарт: 7
2018-01-19 12:08 дэлгэрэнгүй 
2018-01-19 12:04 дэлгэрэнгүй 
2018-01-19 12:03 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Сонгинохайрхан дүүрэг Байршил: 1-р хороолол Ашиглалтанд орсон он: 1989 Хэдэн давхар барилга: 9 Хэдэн давхарт: 2
2018-01-19 11:36 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Сүхбаатар дүүрэг Байршил: 100 айл Хороолол, хотхон: hangai hothon Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 37.9 Ашиглалтанд орсон он: 2015 Хэдэн давхар барилга: 12 Хэдэн давхарт: 11
2018-01-19 11:10 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянзүрх дүүрэг Байршил: 5-р хороолол Хороолол, хотхон: 92а Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 62 Ашиглалтанд орсон он: 2016 Хэдэн давхар барилга: 12 Хэдэн давхарт: 11
2018-01-19 11:00 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянзүрх дүүрэг Байршил: 15-р хороолол Хороолол, хотхон: Поларис апартмэнт хотхон Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 51,82. 44.3. 43,94. 51,95 Ашиглалтанд орсон он: 2018 Хэдэн давхар барилга: 16 Хэдэн давхарт: 8
2018-01-19 10:50 дэлгэрэнгүй